Bilder på Tora

TEATER
Majolika                     
Inom lagens gränser
Svanehvit                   
Salome                      
Primerose                 
Lycko-Per                 
Mycket väsen ...        
Stridsäpplet              
Finfin hörntomt...    
Gamla Heidelberg   
Ebba Brahe              
Råttfällan                   
Rita Cavallini            
Kärlekens komedi   
Rödakorssystern     
Struensee                 
Kikki                          
Javanesiska dockan
Föräldrar                   
Älska                         
Kameliadamen        


ÅR
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
FILM
Erotikon
Familjens traditioner
Karin Ingmarsdotter
Klostret i Sendomir
Damen m kameliorna
 

HUVUDSIDA


Har du kort av dessa skådespelare
som jag saknar? Jag byter eller
köper gärna. 
mats.bluckert@live.se