SVENSKA STUMFILMER  SVENSKA TEATERN i STOCKHOLM AXEL ELIASSONS KONSTFÖRLAG 
AUTOGRAFKORT DRAMATEN PAUL HECKSCHER
  OSCARS NORDISK KONST 


Harriet Bosse

Pauline Brunius

Tollie Zellman

Karin Molander

Mary Johnson

Olga Andersson

Naima Wifstrand

Renée Björling

Anna Q. Nilsson
 

Gösta Ekman d.ä.


Anders de Wahl

Lars Hansson


John Forsell
 

Fokines

Jenny Hasselquist

Systrarna Strandin


 

UTLÄNDSKA STJÄRNOR
Rodolph Valentino Theda Bara Nita Naldi Hansy Petra Pola Negri Henny Porten
           TORA TEJE
en hyllning och en samling vykort
teater och filmstjärnor från 1900-talets början